WIZUALIZACJE

Poniżej film pokazujący różnicę pomiędzy dwuetapową metodą czyszczenia sieci wodociągowych a płukaniem sprężarkowym.

Pomiary strat hydraulicznych – przykład

Pomiary wykonane za pomocą hydrotestu HT-03, dysza pomiarowa DP 26/Q 600 dm3/min

Szacunkowa ilość wody użytej do procesu czyszczenia – ok. 15/16 m3