TECHNOLOGIA CZYSZCZENIA SIECI

Skład medium czyszczącego
- Atest Higieniczny PZH B.BK.60110.0111.2022

technologia

Czyściwo — sól kamienna/chlorek sodu, techniczny siarczan glinu i inne.

Powietrze — w ilościach 400–500 m3/h na jedno urządzenie czyszczące pobierane jest z otoczenia układem strumienicowym i nie zawiera nawet śladowych ilości związków nafty i par olejowych.

Chlor — (podchloryn sodu) do sporządzenia roztworu wody chlorowanej dostosowanej do zapotrzebowania użytkownika.

Woda — do wytworzenia emulsji jest tłoczona ze zbiorników zamontowanych na wozach ciśnieniowych oraz pobierana z sąsiednich odcinków sieci wodociągowej.

Propozycje czyszczenia sieci

technologia

Prace związane z czyszczeniem sieci mogą być wykonywane przez całą dobę, przeważnie jednak wykonujemy je w nocy od godz. 21.00 do godz. 6.00. Prace związane z czyszczeniem przyłączy wykonujemy w dzień.

Punkty tłoczenia emulsji:

 • hydranty,
 • wyloty przyłączy przy wodomierzu,
 • odpowietrzniki,
 • inne uzbrojenie zewnętrzne sieci.

Punkty wyrzutu osadów:

 • odwodnienia,
 • spusty,
 • hydranty i inne.

Kontrola jakości wykonanego czyszczenia

technologia

Organoleptyczna – zawiesin w naczyniach szklanych w trakcie, przed oraz po czyszczeniu.

Kontrola laboratoryjna próbek wody w zakresie podstawowych parametrów fizykochemicznych, takich jak:

 • żelazo,
 • mangan,
 • barwa,
 • mętności,

przed czyszczeniem, w trakcie i po czyszczeniu sieci.

W przypadku dezynfekcji sieci wodociągowej – badania bakteriologiczne.

Pomiary strat hydraulicznych na hydrantach lub przyłączach w początkowej i końcowej fazie czyszczenia.

Odprowadzenie ścieków

technologia

Ścieki z procesu czyszczenia rozcieńczone wodą pobraną z sieci mogą być odprowadzane do komunalnych urządzeń kanalizacyjnych. Zawartości chloru, chlorków, zawiesiny ogólnej i łatwo opadającej nie przekraczają w sześciogodzinnym cyklu czyszczenia dopuszczalnych średnich wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach wprowadzanych do komunalnych urządzeń kanalizacyjnych.

Atest

Proces czyszczenia sieci wodociągowej

zalety

ETAP 1

krok-1
technologia

Emulsja wody chlorowanej i powietrza wytwarzana w urządzeniach tłoczona jest do nadziemnego uzbrojenia czyszczonej rury.

krok-2
technologia

Usuwanie osadów luźnych i miękkich rzutujących na barwę wody w normalnych warunkach eksploatacyjnych sieci z tym, że ciśnienia w trakcie czyszczenia są w rurociągu o 40–60% niższe i użycie wody do procesu czyszczenia jest mniejsze o ok. 50–70%.

krok-3
technologia

Skuteczne usunięcie osadów luźnych i miękkich.

ETAP 2

krok-1
technologia

Do emulsji z etapu 1 podane zostaje czyściwo — mineralny materiał ścierny w postaci np. gruboziarnistej soli kamiennej, dzięki czemu usuwane są osady półtwarde, które są niemożliwe do usunięcia w przypadku zwykłego płukania sieci i czyszczenia sprężarkami.

krok-2
technologia

Intensywne wypłukiwanie końcowe wraz z dezynfekcją przepływową – tłoczenie wody chlorowanej z powietrzem.

krok-3
technologia

Odpowietrzenie układu, połączone z końcowym płukaniem czystą wodą, napełnienie zładu i wyrównanie ciśnień w układzie sieci, sprawdzenie czystości wody.

Przykłady osadów usuwanych z rurociągów.

Gwarancja wyeliminowania wtórnego zanieczyszczenia wody!