CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA

sieci i przyłączy wodociągowych

PONAD 25 LAT DOŚWIADCZENIA

DWUETAPOWA, HYDROPNEUMATYCZNA METODA CZYSZCZENIA SIECI WODOCIĄGOWYCH Z MINERALNYM MATERIAŁEM ŚCIERNYM W POSTACI SOLI KAMIENNEJ

JAKOŚĆ, KTÓREJ MOŻESZ ZAUFAĆ.

Image is not available
Slider
czyszczeniu sieci

Ponad 25 lat doświadczenia

w czyszczeniu sieci i przyłączy wodociągowych

Bazując na rozwiązaniach patentowych, od ponad 25 lat zajmujemy się hydropneumatycznym czyszczeniem i dezynfekcją sieci oraz przyłączy wodociągowych.

Specjalizujemy się w:

 • skutecznym usuwaniu z rur osadów miękkich i półtwardych, szlamów, piasków, biofilmów itp., mających istotny wpływ na jakość wody,
 • dezynfekcji sieci i neutralizacji zapachów.

Oferowane przez nas czyszczenie sieci wodociągowych oparte na przepływie emulsji sporządzonej z wody, powietrza i ścierniwa jest znane i doceniane przez wielu naszych klientów.

Naszą ofertę kierujemy do:

 • przedsiębiorstw wodociągowych;
 • zakładów gospodarki komunalnej;
 • urzędów gmin;
 • zakładów przemysłowych;
 • spółdzielni mieszkaniowych.

Metoda czyszczenia oparta na rozwiązaniach patentowych

Hydropneumatyczna, dwuetapowa z mineralnym materiałem ściernym w postaci gruboziarnistej soli kamiennej, dająca gwarancję uzyskania czystej wody z zachowaniem wymogów higienicznych obowiązujących w wodociągach publicznych.

czyszczeniu sieci aquarius

Zalety naszej Metody

 • kontrolowane wywołanie przepływu korków wody, powietrza oraz ścierniwa;
 • przepływ medium pełną średnicą czyszczonego rurociągu;
 • niskie ciśnienia i płynna regulacja prędkości przepływów emulsji czyszczącej;
 • pełna kontrola ograniczająca do minimum szkody mechaniczne w sieciach wodociągowych;
 • czyszczenie czynnej sieci wodociągowej bez konieczności zamykania przyłączy;
 • wykonywanie prac w okresie minimalnych dobowych rozbiorów wody;
 • uzyskanie efektu na hydrantach sięgające 90–100% pierwotnej wydajności;
 • metoda bezinwazyjna i bezwykopowa – wykorzystanie hydrantów i spustów sieciowych;
 • obniżenie zużycia wody do 70% w stosunku do innych metod;
 • uaktualnienie stanu technicznego hydrantów i zasuw;
 • gwarancje zachowania wymogów higieniczno-sanitarnych.